Brand Name

De Kenniscoalitie

roept de politiek op om te investeren in onderzoek …

… om maatschappelijke uitdagingen te lijf gaan

Maatschappelijke uitdagingen?

Wat is er nodig?

Zorgen dat de publieke investeringen in onderzoek en innovatie in Nederland op koers blijven voor het doel van 3% van het BBP in 2030

help_outlineWat levert dat op?
 • format_quote

  Kennis wordt steeds belangrijker voor een weerbare samenleving en een gezonde economie. Investeren in kennis is daarom investeren in de toekomst.  Marcel Levi , voorzitter Kenniscoalitie
 • format_quote

  Investeren in kennis en innovatie is essentieel voor het sociaaleconomisch herstel na de coronacrisis. Een stevige impuls in ons hele kennisecosysteem is nodig om Nederland aantrekkelijk te houden voor talent. Zij zijn de motor van de innovatiekracht van Nederland en essentieel voor Nederlandse bedrijven.  Ingrid Thijssen , voorzitter VNO-NCW
 • format_quote

  Door meer geld beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie kan het mkb een grote productiviteitsslag maken. Laten we echt werk maken van het omzetten van kennis in cash én tegelijkertijd kennis laagdrempelig en toegankelijk maken voor het brede mkb.  Jacco Vonhof , voorzitter MKB-Nederland
 • format_quote

  Als we in de kopgroep van Europese kenniseconomieën willen blijven, zullen we de komende jaren met z’n allen stevig moeten investeren in onderzoek en innovatie.  Pieter Duisenberg , voorzitter Universiteiten van Nederland
 • format_quote

  Nederland staat voor grote maatschappelijke transities. Er is veel nieuwe kennis nodig die snel kan worden toegepast. Dat vereist investeringen in de brede basis van ons onderzoek‐en innovatiebestel.  Maurice Limmen , voorzitter Vereniging Hogescholen
 • format_quote

  Met alle partners in de kennisketen maken we kennis en innovaties toepasbaar voor overheid en bedrijven, inclusief het MKB. Om zo de Nederlandse economie te versterken en bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  Tjark Tjin-a-Tsoi , voorzitter TNO
 • format_quote

  Het is voor de maatschappij van groot belang dat wetenschappers kennis en nieuwe ideeën blijven genereren. Brede en structurele investeringen in de wetenschap zijn daarvoor hard nodig.  Marileen Dogterom , president KNAW
 • format_quote

  Umc’s dragen samen met partners in de kennissector, het bedrijfsleven en regio bij aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd, zoals klimaat en duurzaamheid. Investeren in (medisch) onderzoek is cruciaal om de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de zorg op korte en lange termijn te beperken of te voorkomen.  Bertine Lahuis , voorzitter NFU
 • format_quote

  Om maatschappelijke uitdagingen te kunnen oplossen, blijft investeren in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs essentieel. Zo kan Nederland zich qua kennisniveau blijven meten aan andere Europese landen en is onze samenleving beter bestand tegen onvoorziene situaties met grote impact.  Arfan Ikram , voorzitter ZonMW

Dit is het moment!

Kennis en talent zijn dé grondstoffen voor een toekomstbestendig Nederland

Voor meer informatie kunt u terecht bij de woordvoerder van NWO, Belinda van der Gaag op 06 514 69 454

Tweede Kamerverkiezingen 2023
get_appKenniscoalitie: Duurzaam
investeren in kennis cruciaal voor
een toekomstbestendig Nederland
Persbericht Kenniscoalitie
Kenniscoalitie bezorgd over Nederlandse kennispositie en innovatievermogen
Deze website maakt gebruik van cookies
om de functionaliteit en de werking van onze website te verbeteren.